လာသမွ် ဆိုင္ကယ္‌ေတြ ကားေတြကို ရဲဒင္းနဲ႔လိုက္ခုတ္လို႔ ကားနဲ႔တိုက္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားရ

NEWS

မႏၲေလးျပည္ ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

တြပ္ပီေကြ႕ေတာင္ဘက္‌ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း လမ္း60A*61လမ္းၾကားမွာ

လူ 4 ေယာက္ဆိုင္ကယ္နဲ႔လာသမွ် ဆိုင္ကယ္‌ေတြကားေတြကို

ရဲဒင္းနဲ႔လိုက္ခုတ္လို႔ ကားနဲ႔လိုက္တိုက္ၿပီး ဖမ္းလိုက္ပါတယ္

တိုက္ဖမ္းတဲ့ေနရာက လမ္း60A ဗိုလ္ဗထူးလမ္း နဲ႔ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၾကားမွာပါ

3 ေယာက္လြတ္သြားၿပီး 1 ေယာက္ကိုေတာ့ မိထားပါတယ္

credit-ေက်ာ့ေက်ာ့

naethitmyanmar

မႏၲေလးျပည္ ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

တြပ္ပီေကြ႕ေတာင္ဘက္‌ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း လမ္း60A*61လမ္းၾကားမွာ

လူ 4 ေယာက္ဆိုင္ကယ္နဲ႔လာသမွ် ဆိုင္ကယ္‌ေတြကားေတြကို

ရဲဒင္းနဲ႔လိုက္ခုတ္လို႔ ကားနဲ႔လိုက္တိုက္ၿပီး ဖမ္းလိုက္ပါတယ္

တိုက္ဖမ္းတဲ့ေနရာက လမ္း60A ဗိုလ္ဗထူးလမ္း နဲ႔ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ၾကားမွာပါ

3 ေယာက္လြတ္သြားၿပီး 1 ေယာက္ကိုေတာ့ မိထားပါတယ္

credit-ေက်ာ့ေက်ာ့