ပရဟိတ လူနာတင္ကားကို အေနာက္ကလိုက္ျပီး ကားခ်င္းပြတ္ဆြဲ ျပႆနာ ဆင္းရွာ မိုက္ရိုင္းတ့ဲလူ (ရုပ္/သံ)

ၾကားသိရသမွ်

လူလူျခင္း ဒုကၡေပးျခင္းမွ ကင္း႐ွင္းက်ပါေစ အမ်ားသိေအာင္ share ေပးပါ

ရုပ္သံၾကည့္ရန္