ေရယုန္ေရာဂါ လက္ေတြ႕ ေပ်ာက္ကင္းခ့ဲတ့ဲ ရဲယိုပင္ န့ဲ လယ္ကန္စြန္း

Health

“ေရယုန္ ေရာဂါ ကုသနည္း ”

လက္ေတြ႕ကုထံုး ျဖစ္ပါတယ္ ။

သုေတသနျပဳခ်က္အရ ေအာင္ျမင္ထားေသာထူးျခားတဲ့ ေဆးပင္ကေတာ့ ရဲယိုပင္ျဖစ္ပါတယ ္။

“ေဆးေဖာ္ဆပ္နည္း”

ရဲယိုပင္ရဲ႕အျမစ္ကိုသန္႕စင္စြာေဆေက်ာျပီး ေက်ာက္ပ်ဥ္ေပၚတြင္

ေရနွင့္ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ ျပီးလ်င္ေရယုန္နာေပၚ လိမ္းေပးပါ ။

ေနာက္တစ္နည္း –

လယ္ကန္စြန္းရြက္ဟာလည္း ေရယံုေရာဂါအတြက္ အလြန္အသံုးတည့္ပါတယ္ ။

လယ္ကန္စြန္းရြက္ကို ထုေထာင္းျပီး ႐ရွိေသာ သတၱဳရည္ကို အနာေပၚ

ခပ္ပါးပါး လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ရက္ နွစ္ရက္အတြင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ပါသည္ ။ ။

credit း original writer.

naethitmyanmar